O firmie

KCAD sp. z o.o. w Kielcach powstało w 2013. Firma prowadzi działalność świadcząc kompleksowe usługi w zakresie porządkowania, przechowywania i profesjonalnego niszczenia dokumentów. Zajmujemy się opracowaniem (porządkowaniem) dokumentacji kategorii niearchiwalnej B (B50 - B5, BE, Bc, dokumentacji technicznej, opracowaniem akt osobowych), a także materiałów archiwalnych kategorii A. Prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Akta przygotowywane przez nas są odpowiednio profesjonalnie oznaczone.

Posiadamy profesjonalnie przygotowaną i wyposażoną przechowalnię akt . Akta przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Przechowywanie dokumentów należy do naszych kluczowych kompetencji.