Usługi

  • Archiwizacja dokumentów
  • Przechowywanie dokumentów firm i instytucji istniejących
  • Przechowywanie dokumentów podmiotów zlikwidowanych bądź będących w upadłości
  • Brakowanie dokumentacji wraz ze sporządzeniem protokołów brakowania akt
  • Niszczenie dokumentów przeznaczonych na makulaturę